Budowa urządzeń

Technologie indywidualne

Nasze ogromne doświadczenie owocuje wysokimi kompetencjami w zakresie technologii. Poniżej chcielibyśmy przedstawić nasz wkład technologiczny w różnych rozwiązaniach procesów:

Technologie oczyszczania ścieków

Oczyszczanie powstających popłuczyn i ewentualnie koncentratów obejmuje strącanie, oddzielanie i neutralizację ścieków. W tym celu dla danego przypadku zastosowania zostaną wybrane i odpowiednio zaprojektowane różne technologie oczyszczania ścieków.

Oczyszczanie ścieków odbywa się stopniowo.

Zastosowane zostaną następujące podzespoły:

Instalacje do oczyszczania wsadowego
Instalacje cyrkulacyjne
Urządzenie do oczyszczania osadu
Filtracja końcowa i oczyszczanie końcowe
Parowniki próżniowe
Oczyszczanie specjalne PFT/ PFOA
Stacje chemikaliów
Sterowanie instalacją

Technologie uzdatniania wody

Wiele procesów obróbki powierzchni stawia wysokie wymagania wobec stosowanej wody płuczącej, aby zagwarantować dobrą jakość powierzchni. W tym celu podczas uzdatniania wody zostaną usunięte zakłócające sole, ciała stałe lub substancje organiczne.

W zależności od jakości wyjściowej wody surowej i żądanej jakości wody oczyszczonej zastosowane zostaną optymalnie różne metody filtracji i wymiany jonowej.

Zastosowane zostaną następujące podzespoły:

Filtracja wstępna
Urządzenia zmiękczające
Instalacje wymiany jonowej dla potrzeb pełnej demineralizacji
Instalacje osmozy odwróconej
Elektrodejonizacja (EDI)
Instalacje wymiany jonowej ze złożem mieszanym
Filtracja UV

Odzyskiwanie surowców wtórnych

Jednym z naszych koników jest kontynuacyjny rozwój procesów recyklingu. Przy czym skoncentrowani jesteśmy na urządzeniach dostawczych do odzyskiwania kwasów i metali. Odzyskiwanie surowców wtórnych prowadzi do obniżenia kosztów utylizacji i umożliwia ponowne zastosowanie wzgl. odsprzedaż surowców wtórnych.

Przy czym zasadniczym warunkiem jest w tym przypadku podzielenie ścieków na strumienie cząstkowe, które następnie oczyszczane są oddzielnie. Przyczynia się to równocześnie do odciążenia wszystkich procesów.

Procesy te mogą być również dodatkowo zintegrowane z istniejącymi instalacjami.

Zastosowane zostaną następujące podzespoły:

Instalacja opóźniająca z regeneracją oszczędzającą
Komora elektrolizy miedzi
Instalacja do odzyskiwania niklu (z sealingu na zimno)
Instalacja do odzysku niklu (galwaniczna)
Instalacje do odzysku niklu (chemiczne)
Instalacja do oczyszczania kwasu chromowego
Odzyskiwanie metali szlachetnych
Regeneracja warstw pasywacyjnych grubowarstwowych
Sterowanie instalacją