Impressum

W zakresie bliższych informacji jesteśmy osobiście do Państwa dyspozycji.

Wydawca:

bi.bra Abwassertechnik GmbH
Niedersedlitzer Platz 1
D - 01259 Dresden

Tel: +49 351 - 205 665 0
Fax: +49 351 - 205 665 29
Email: info@bi-bra.de
Web: www.bi-bra.de

Geschäftsführer:
Frau Dipl.-Ing. Dagmar Bratfisch
Herr Dipl.-Ing. (FH) Sebastian Helmig

Sitz der Gesellschaft: 01259 Dresden
Registriergericht: Dresden HRB 24838
USt-IdNr.: DE 250271165

Wykluczenie odpowiedzialności

1. Treść oferty online

Firma bi.bra Abwassertechnik GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, prawidłowość, kompletność lub jakość udostępnionych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności wobec firmy bi.bra Abwassertechnik GmbH odnoszące się do szkód materialnych lub niematerialnych, które powstały na skutek użytkowania lub niewykorzystania oferowanych informacji wzgl. na skutek użytkowania nieprawidłowych lub niekompletnych informacji są zasadniczo wykluczone, jeśli firmie bi.bra Abwassertechnik GmbH nie udowodniono żadnych umyślnych działań lub rażących zaniedbań. Wszelkie oferty są niewiążące i nie nieobowiązujące. Firma bi.bra Abwassertechnik GmbH zastrzega sobie wyraźnie prawo do modyfikowania, uzupełniania, usuwania lub do czasowego lub ostatecznego zaprzestania publikacji.

2. Linki i odniesienia

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odsyłaczy do obcych stron internetowych („odnośników”), które znajdują się poza zakresem odpowiedzialności firmy bi.bra Abwassertechnik GmbH, mogłoby zaistnieć zobowiązanie z tytułu odpowiedzialności wyłącznie w takim przypadku, w którym firma bi.bra Abwassertechnik GmbH posiadałaby wiedzę o ich treści i technicznie byłoby to możliwe i można by można było tego o niej oczekiwać, aby zapobiec ich wykorzystaniu w przypadku sprzecznych z prawem treści. Firma bi.bra Abwassertechnik GmbH niniejszym z całą mocą oświadcza, iż do momentu wstawiania linków nie wykryto żadnych nielegalnych treści na stronach wskazanych w linkach. Firma bi.bra Abwassertechik GmbH nie ma żadnego wpływu na aktualne i przyszłe opracowywanie, treści lub autorstwo stron wskazanych w linkach / powiązanych stron. Dlatego też firma dystansuje się wyraźnie od wszelkich treści zawartych w stronach wskazanych w linkach / stronach powiązanych, które zostały zmienione po wstawieniu linków. Stwierdzenie to dotyczy wszystkich linków i odsyłaczy wstawionych w obrębie własnych ofert internetowych jak również dla obcych wpisów do ustanowionych przez firmę bi.bra Abwassertechnik GmbH ksiąg gości, forum dyskusyjnych, spisów linków, list mailingowych i do wszystkich innych form banków danych, do których treści możliwe są zewnętrzne dostępy pisemne. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści a w szczególności za szkody, które powstają na skutek korzystania lub niekorzystania tego rodzaju przedstawionych informacji, odpowiedzialność ponosi wyłącznie oferent strony, do której odesłano, a nie ten, kto jedynie wskazał w linkach na odnośną publikację.

3. Prawo autorskie i prawo do znakowania

Firma bi.bra Abwassertechnik GmbH dąży do tego, aby w wszystkich publikacjach przestrzegać praw autorskich użytych obrazów, grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo oraz tekstów, korzystać z opracowanych przez siebie obrazów, grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo oraz tekstów lub odwoływać się do grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów, które nie wymagają licencji. Wszelkie wymienione w ofertach internetowych i ewentualnie chronione przez osoby trzecie znaki firmowe i znaki towarowe podlegają bez ograniczeń przepisom aktualnie obowiązującego prawa do znakowania i prawom własności aktualnie zarejestrowanych posiadaczy. Z samego tylko nazwania nie należy wyciągać wniosku, iż znak firmowy nie jest chroniony prawami osób trzecich! Prawo autorskie odnośnie opublikowanych, opracowanych przez firmę bi.bra Abwassertechnik GmbH obiektów należy wyłącznie do autora stron. Powielanie lub wykorzystywanie grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo oraz tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub publikacjach drukowanych bez wyraźnego zezwolenia firmy bi.bra Abwassertechnik GmbH jest niedozwolone.

4. Skuteczność prawna niniejszego wykluczenia odpowiedzialności

Niniejsze wykluczenie odpowiedzialności należy traktować jako część składową oferty internetowej, w której odesłano do tej strony. W przypadku, gdy elementy lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu nie są, nie są już lub są niezupełnie zgodne z obowiązującym stanem prawnym to pozostałe części dokumentu pod względem swej merytorycznej treści i swej ważności pozostają w mocy.

Udokumentowanie ilustracji / dane źródłowe  

Jeśli nie zostało to w inny sposób podane, prawo autorskie oraz prawo do powielania pozostałych materiałów ilustracyjnych należy do firmy bi.bra Abwassertechnik GmbH. W przypadku omyłkowego naruszenia prawa autorskiego posiadacza lub niedostatecznego jego uwzględnienia prosimy o natychmiastową informację i zawiadomienie nas pod adresem: info@bi-bra.de. Dziękujemy bardzo!

Grafika dotycząca 89 szkoły podstawowej została nam udostępniona za uprzejmą zgodą dyrektorki 89 szkoły podstawowej do wykorzystania przez nas. Grafika DGO jak również elementy graficzne seminarium specjalistycznego DGO zostały nam udostępnione za uprzejmą zgodą DGO.

W przypadku jednej ilustracji nabyto licencję gettyimages:

Blue Abstract Background, Flame Feather