Obszernie i indywidualnie

Nasze doradztwo dla klientów

Naszym dążeniem jako zakładu branżowego jest trwała pomoc udzielana naszym klientom w czasie całego procesu przygotowania, realizacji i po jego upływie.

Współpraca rozpoczyna się od obszernego doradztwa odnośnie sytuacji wyjściowej i systematycznego gromadzenia danych procesu. Podczas wynikającego z tego projektowania opracowujemy indywidualne rozwiązania dla Państwa. Następnie włączamy je do Państwa całościowego procesu.

Na koniec odbywa się instalacja urządzeń oraz uruchomienie ze szczegółowym szkoleniem operatorów.

Konserwacja i serwis

W ramach regularnej konserwacji przeprowadzana jest kontrola bezpieczeństwa i kontrola technologiczna urządzeń.

Jako zakład branżowy zgodnie z ustawą WHG (zgodnie z §62 (1) rozporządzenia AwSV) jesteśmy uprawnieni do dokonywania konserwacji i czynności związanych z utrzymywaniem urządzeń w należytym stanie.

Dostawa części zamiennych i części szybko zużywających się

Nasza rozległa i długoletnia znajomość zastosowanych komponentów umożliwia nam udzielić pomocy w razie zakłóceń poprzez szybką dostawę odpowiednich części zamiennych. Ponadto nasze zapasy magazynowe umożliwiają bardzo szybką dostawę odpowiednich części zamiennych, aby zagwarantować sprawność Państwa instalacji.

Przyczynia się to u naszych klientów do uproszczenia czynności utrzymania urządzeń w należytym stanie.

Zamawianie materiałów eksploatacyjnych

Chętnie udzielimy Państwu porad przy wyborze odpowiednich żywic do wymiany jonowej do Państwa zastosowań.

 • Żywice złoża mieszanego do pełnej demineralizacji
 • Żywice do wymiany jonowej i kationowej w instalacjach cyrkulacyjnych i instalacjach do demineralizacji wody
 • Żywice do selektywnej wymiany jonowej do minimalizacji zawartości końcowej metali ciężkich
 • Żywice do wymiany jonowej do odzyskiwania złota, srebra, rodu itd.
 • Żywice do wymiany jonowej do odzyskiwania kwasów
 • Żywice do wymiany jonowej do zmiękczania wody pitnej

 

Możemy się podjąć wymiany żywic do wymiany jonowej jak również uruchamiania jako usługa dodatkowa.

Ponadto oferujemy Państwu szeroki wybór chemikaliów dostosowanych do eksploatacji Państwa instalacji:

 • Polimerowe pomocnicze środki koagulujące
 • Betonity
 • Siarczkowe środki strącające (również nie zawierające karbaminianu)
 • Środki do rozszczepiania emulsji
 • Środki do odbarwiania

 

Szkolenia i doradztwo technologiczne

Nasi doświadczeni inżynierowie technolodzy prowadzą również szkolenia dla Państwa personelu obsługi i są osobami kontaktowymi w przypadku zaistnienia problemów technologicznych.